Akademia Biznesu woj. małopolskie

Poniżej publikujemy listę rankingową osób, których wnioski zostały zarekomendowane przez Komisję Oceny Wniosków do przyznania dotacji oraz listę osób, których wnioski nie spełniły wymagań minimalnych, aby uzyskać dofinansowanie. Jednocześnie informujemy, że o uzyskanej ocenie oraz kwocie przyznanej dotacji, zostaną Państwo poinformowani w najbliższych dniach. Osoby, które nie zgadzają się z przyznaną oceną, mogą złożyć do Projektodawcy wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/informacji dotyczących zakresu przedsięwzięcia, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny. Ostateczna lista rankingowa opublikowana zostanie po zakończeniu procedury odwoławczej.

Więcej szczegółów na stronie projektu:

http://akademia.firs.org.pl/aktualnosci.html

Nasi Beneficjenci