Biznes Starter (woj. zachodniopomorskie)

Informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, a także wniosków
o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Biznes Starter" będzie prowadzony w terminie od 26 października do 9 listopada 2012r.

Więcej informacji na stronie: http://www.starter.firs.org.pl

Nasi Beneficjenci