BIZNES STARTER woj. zachodniopomorskie

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków §8, pkt.12 wyniki oceny merytorycznej będą przekazane i opublikowane w terminie 5 dni roboczych od zatwierdzenia protokołu przez Instytucję Pośredniczącą tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Nasi Beneficjenci