"Edukacja naszą szansą - promocja kształcenia ustawicznego i pozaformalnego" - działanie zakończone

Z dumą informujemy, że z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu "Edukacja naszą szansą - promocja kształcenia ustawicznego i pozaformalnego".

Nasi Beneficjenci