Fundacja Partnerem projektu "Aktywni Pozytywni"

Miło nam poinformować, że Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego została Partnerem Projektu „Aktywni Pozytywni” realizowanego przez firmę ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak (z siedzibą w Świętochłowicach 41–600, przy ulicy Wiktora Polaka 27/6). Zapraszamy do udziału w Projekcie osoby pełnoletnie, nie pracujące i nie uczące się w trybie stacjonarnym, a także osoby z niepełnosprawnościami  mieszkające na terenie województwa wielkopolskiego. 

Kontakt do biura projektu:

+48 731 085 008

+48 731 084 005

http://www.alterego-dis.pl/category/aktywni-pozytywni/aktualnosci/

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Uczestnikom oferowane są:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne
 • grupowe treningi kompetencji i umiejętności społecznych
 • indywidualne specjalistyczne konsultacje
 • szkolenia zawodowe zakończone egzaminem
 • trzymiesięczny staż
 • pośrednictwo pracy
 • usługi rehabilitacyjne

oraz zagwarantowane:

 • stypendium szkoleniowe – 859,00 zł brutto
 • stypendium stażowe 1650,00 zł brutto x 3 miesiące
 • ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe
 • materiały szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu

 

Nasi Beneficjenci