Fundacja Partnerem projektu "Wielkopolski Patent na Biznes"

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego została Partnerem projektu "Wielkopolski Patent na Biznes" realizowanego przez Fundację Instytut Projektów Innowacyjnych z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, przy ul. Atletycznej 6.

Projekt ma na celu wsparcie 45 osób (27 kobiet i 18 mężczyzn), bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, z obszaru województwa wielkopolskiego, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

W ramach działań projektu będą prowadzone m.in. szkolenia przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo zawodowe, możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej (dla 36 osób w wysokości 25 300,00 z) oraz wsparcia pomostowego w wysokości 1 500,00 zł/mc przez okres 12 miesięcy.

Informujemy, że dokumenty zgłoszeniowe będą przyjmowane w biurze projektu od 12 marca!

Kontakt - biuro projektu
ul. Legionów 12/1, 62-510 Konin

tel.: 63 220 31 43

kom: 791 442 142

e-mail: kontakt@patent.fipi.pl

Szczegółowe informacje na temat projektu, w tym regulamin i formularze zgłoszeniowe znajdą Państwo na stronie projektu: http://patent.fipi.pl/

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Nasi Beneficjenci