Grundtvig Learning Partnership “MobAd”

 

5 Międzynarodowe Spotkanie – Newcastle, Wielka Brytania

12-15 Stycznia 2014

Kolejne spotkanie partnerów, odbyło się w sali konferencyjnej hotelu Premier Inn i zostało otwarte przez przedstawiciela organizacji goszczącej Rickter Company Ltd - Keith Stead, który przedstawił firmę i jej główne narzędzie "the Rickter Scale Process". Odbyła się krótka prezentacji Newcastle upon Tyne oraz najbliższej okolicy.

Podczas pierwszego dnia pracy współpraca wszystkich partnerów przyczyniła się do finalizacji perspektywy produktu podstawowego projektu partnerskiego jakim jest Podręcznik MOBAD . Wszyscy partnerzy projektu zgodzili się m.in. by znalazły się w nim cztery części - " Informacje - Motywacja - Organizacja - Ocena i wycena" - każdy rozdział daje odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.  Partnerzy będą dzielić się własnymi doświadczeniami, odpowiadając na te pytania, które zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu projektu w Rumunii.

Podczas drugiego dnia roboczego dyskusja koncentrowała się na ocenie projektu i możliwych narzędziach, które mogłyby zostać wykorzystane Omówiono również bazę European Shared Treasure. Partnerzy projektu dyskutowali o sprawach organizacyjnych i logistycznych związanych z najbliższymi spotkaniami projektowymi w Rumunii i na Cyprze .

Po południu zorganizowano spacer po centrum miasta. Ciekawostki kulturalne jak i historyczne opowiadane były przez partnera przyjmującego.

Dowiedzieć się więcej o projekcie na : http://www.lp-mobad.org

 

 

Nasi Beneficjenci