Kolejny sukces Fundacji

Lublin to kolejne miasto, gdzie FIRS będzie realizował swoje projekty. 

 

Już od nowego roku ruszamy z projektem dla pracowników i pracodawców:

8.1.1 Business & English  01.01.2013-31.12.2013

Rozwój kompetencji językowych i biznesowych 60 pracowników/kadry zarządzającej mikroprzedsiębiorstw i tym samym potencjału 30 mikrofirm z branży turystycznej województwa lubelskiego do 31.12.2013 r.

A zaraz potem:

6.2 Przedsiębiorczość jest kobieca   01.04.2013 - 31.12.2014

Projekt skierowany jest do 50 kobiet bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z województwa lubelskiego, w wieku 15 - 64 lat, które zamierzają założyć własną działalność gospodarczą,
cel główny projektu: Przygotowanie 50 bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo kobiet z województwa lubelskiego, głównie w wieku 15-24 i 50+ do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej i wsparcie inwestycyjne 35 z nich

Nasi Beneficjenci