KWALIFIKACJE DLA KOBIET!

Zapraszamy do udziału w projekcie kobiety chcące ponieść swoje kwalifikacje zawodowe. Poziom refundacji kosztów kursów do 93%. Szczegóły w zakładce USŁUGI ROZWOJOWE - https://www.firs.org.pl/uslugi-rozwojowe-w-podregionie-pilskim
 

Nasi Beneficjenci