Nowa strona fundacji

Nowa strona fundacji - nowa szata graficzna, więcej informacji, bieżące dane. Wszystko po to by móc jeszcze skuteczniej realizować cele statutowe Fundacji.

Z początkiem marca zespół fundacji rozpoczął realizację projektu finansowanego z PO KL w ramach działania 9.5 na terenie gminy Siedlec "Edukacja nasza szansą - promocja kształcenia ustawicznego i pozaformalnego"

Nasi Beneficjenci