Nowe numery telefonów w biurach zamiejscowych.

Uruchamiamy dla Was nowe numery telefonów w biurach zamiejscowych:

Kołobrzeg: 94 717 90 50

Opole: 775 446 188

Lublin: 814 714 314

Centrala niezmiennie w Poznaniu 61 642 94 46 w. 102, 103

Fax 61 642 94 47

Nasi Beneficjenci