Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej ,,Recepta na zwolnienie"

Informujemy, iż z przyczyn technicznych nie mamy możliwości zamieszczenia w chwili obecnej list rankingowych na stronie internetowej projektu. Zamieszczamy je na stronie internetowej www.firs.org.pl. Na stronie internetowej projektu będą dostępne w pierwszym możliwym terminie.

Informujemy, że od decyzji Komisji Oceny Wniosków przysługuje odwołanie zgodnie z regulaminem.

Wstępna Lista Rankigowa KOBIET
Wstępna Lista Rankingowa MĘŻCZYŹNI

 

 

Nasi Beneficjenci