Pracownik biurowy z ECCC

Obecnie w ramach projektu ,,Krok naprzód!”, RPWP.07.01.02-30-0066/18 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 trwają kursy zawodowe – Pracownik biurowy ds. zaopatrzenia z ECCC. Szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym ECCC (liczba miejsc ograniczona) potwierdzającym europejskie kompetencje umiejętności informatycznych. Wszystkim uczestnikom kursu życzymy powodzenia.
 

Nasi Beneficjenci