ProgrES wystartował!

Z dniem 1 marca Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego jako partner Fundacji Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości rozpoczęła realizację projektu w ramach działania 7.2 poddziałania 7.2.2 "ProgrES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej" jest skierowany do podmiotów sektora ekonomii społecznej (m.in. fundacji i stowarzyszeń) nie prowadzących działalności gospodarczej i zarejestrowanych na terenie woj. Wielkopolskiego.

Fundacja, jako partner, wygrała konkurs na realizację projektu w ramach działania 8.1 poddziałania 8.1.2 o nazwie "Recepta na zwolnienie". Już wkrótce szczegóły.

Nasi Beneficjenci