„Recepta na zwolnienie” nowy projekt na Mazowszu

Rozpoczęły się zapisy do udziału w projekcie „Recepta na zwolnienie”

Projekt Recepta na zwolnienie skierowany jest do osób, które mają zamiar otworzyć działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego, jednak nie mają wystarczających środków finansowych dla sfinalizowania przedsięwzięcia. Zakwalifikowane do udziału mogą zostać osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, z mazowieckich przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu: http://recepta.firs.org.pl/

Nasi Beneficjenci