Rekrutacja do projektu PO KL 8.1.2. "Recepta na zwolnienie"

Przypominamy, że wnioski do zgłoszenia do programu "Recepta na zwolnienie" należy składać najpóźniej do 31.08.2010 r. w biurze Fundacji osobiście lub za pośrednictwem poczty. Decyduje data wpływu formularza do Fundacji.

Nasi Beneficjenci