Skuteczne poruszanie się osób niewidomych i niedowidzących na rynku pracy. - Projekt FIRS

W  dniach od 29 października do 30 listopada 2012 roku Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego realizuje projekt zadania publicznego.

Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne na rynku pracy, przygotowujące do skutecznego poruszania się po rynku pracy osoby niedowidzące i niewidome

z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych ze skutecznym poruszaniem się osób niewidomych i niedowidzących na rynku pracy.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Nasi Beneficjenci