UWAGA - Zmiana adresu biura projektu "Kowale własnego losu" - Zielona Góra

Informujemy, że biuro projektu zmieniło lokal. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do pok. 200 (budynek i piętro – jak dotychczas), natomiast wszelkie formy wsparcia indywidualnego (np. doradztwo zawodowe czy pośrednictwo pracy)  realizowane będą w pok. 200 A.  Korespondencję prosimy kierować odtąd  pod adres:

              Biuro Projektu

             ul. Bohaterów Westerplatte 11 (pok. 200)

             65-034 Zielona Góra

Nasi Beneficjenci