Wyniki Rekrutacji "Recepta na Zwolnienie"

Informujemy, że wyniki rekrutacji do projektu "Recepta na Zwolnienie" poddziałanie 8.1.2., będą opublikowane po przeprowadzeniu rozmów psychologa ze wszystkimi wnioskodawcami. Zatem informację o zakwalifikowaniu się/nie zakwalifikowaniu się Państwa do projektu przekazywać będziemy w tygodniu 27.09 - 01.10. 2010 r., prosimy spodziewać się od nas telefonu!

Nasi Beneficjenci