Zapraszamy do udziału w projekcie ,,Atrakcyjne Gimnazjum szansą na dobry start uczniów"- woj. małopolskie

Projekt ,,Atrakcyjne Gimnazjum szansą na dobry start uczniów” realizowany jest na terenie województwa małopolskiego od 1.08.2013 do 31.08.2015 roku. Skierowany jest to 120 (66 K i 54 M) gimnazjalistek/tów uczących się w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Przegini. W ramach projektu uczestnicy/czki będą mogli skorzystać z bezpłatnych i profesjonalnych form wsparcia:

I.              WARSZATY:

  • Warsztaty matematyczno-przyrodnicze
  • Warsztaty informatyczno-konstruktorskie
  • Warsztaty artystyczno-teatralne
  • Warsztaty językowe z języka angielskiego, hiszpańskiego i francuskiego
  • Warsztaty z przedsiębiorczości
  • Zajęcia wyrównawcze matematyczno-przyrodnicze
  • Zajęcia psychoterapeutyczne
  • Doradztwo zawodowe

II.            Szkolny Ośrodek Kariery (SzOK)

Dodatkowo w Gimnazjum zostanie utworzony Szkolny Ośrodek Kariery oferujący usługi poradnictwa zawodowego, zajęcia z przedsiębiorczości, wyjazdy do szkół wyższych, średnich, wyższych czy też przedsiębiorców z woj. małopolskiego.

Ośrodek będzie wyposażony w nowoczesną bazę edukacyjną tj., zasoby informacyjne dotyczące rynku pracy i edukacji, sprzęt komputerowy i Internet  dostępny dla każdego gimnazjalisty.

III.           Nowoczesna platforma edukacyjna

Platforma będzie spełniać rolę:

a)    forum,

b)    profesjonalnego programu służącego do zarządzania warsztatami;

c)    portalu wymiany doświadczeń między wykładowcami;

d)    bazy gotowych rozwiązań dydaktycznych;

e)    narzędzia ewaluacji wewnętrznej;

                          f) narzędzia do analizy wyników egzaminów

Każdy z uczestniczek/ków projektu otrzyma materiały szkoleniowe, a szkoła zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy, narzędzia i inne materiały edukacyjne.

Uczestniczki/cy warsztatów mają zagwarantowany bezpłatny dojazd z warsztatów do domu

Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji już wkrótce

 

 

 

Nasi Beneficjenci