Zapraszamy do udziału w projekcie ,,Nauczyciel na miarę Europy"

Projekt stanowi odpowiedz na potrzebę uzupełnienia luki w kompetencjach nauczycieli w zakresie stosowania technik ICT podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych. Zapewnienie kompleksowych szkoleń podnoszących kwalifikacje w zakresie obsługi tablicy interaktywnej oraz zastosowania ICT w procesie szkolenia pozwoli nauczycielom dotrzeć bezpośrednio do uczniów stosując ich nowoczesnych oraz teleinformatyczny język. Wpłynie to na zwiększenie sprawności procesu szkolnictwa i podniesienie kompetencji zarówno uczniów jak i nauczycieli. Dodatkowo oferowane będą szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, po których nauczyciele otrzymają tytuł "Ratownika" zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Ważnym aspektem projektu jest zwiększenie świadomości w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn w dostępie do szkoleń i przeciwdziałanie dyskryminacji płci w zawodach stereotypowych. 

Więcej informacji na stronie projektu: http://www.nauczyciel.firs.org.pl/

Nasi Beneficjenci