Zaproszenie do udziału w projekcie.

 

Zapraszamy pracowników mikroprzedsiębiorstw branży turystycznej z terenu województwa lubelskiego do udziału w projekcie BUSINESS & ENGLISH.

Z możliwości udziału w projekcie wyłączone są mikroprzedsiębiorstwa, które korzystały ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego dla Poddziałania 8.1.1 lub 8.1.2 PO KL w latach 2007-2011.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają pracownicy kadry zarządzającej nad pracownikami niższego szczebla.

Każde ze szkoleń kończy się egzaminem nabytych umiejętności potwierdzonych odpowiednim certyfikatem.

Szczegóły na stronie internetowej www.biznes.firs.org.pl

Nasi Beneficjenci