Aktualności

KWALIFIKACJE DLA KOBIET!

06.07.2020

Zapraszamy do udziału w projekcie kobiety chcące ponieść swoje kwalifikacje zawodowe. Poziom refundacji kosztów kursów do 93%. Szczegóły w zakładce USŁUGI ROZWOJOWE - https://www.firs.org.pl/uslugi-rozwojowe-w-podregionie-pilskim
 

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2

22.05.2020
Projekt: Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań” RPWP.07.02.02-30-0032/17, zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na realizację badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) dla uczestników projektu lub personelu projektu.

Czytaj więcej

Paczki żywnościowe podczas epidemii

07.05.2020
Projekt: Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań

Jak w każdej sytuacji kryzysowej, tak i podczas epidemii, w najtrudniejszej sytuacji są osoby, które i tak mają w życiu „pod górkę”.

Czytaj więcej

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

04.05.2020

Chcesz skorzystać z kursów/szkoleń podnoszących kwalifikacje, ale nie wiesz jak się posługiwać Bazą Usług Rozwojowych? Skorzystaj z darmowego szkolenia: http://warp.org.pl/webinarium-pt-baza-uslug-rozwojowych-szansa-na-wzrost-kompetencji-dofinansowane-kursy-szkolenia-studia-%E2%80%A8/

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

24.04.2020

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań” RPWP.07.02.02-30-0032/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Oś priorytetowa Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na realizację paczek żywnościowych.

Czytaj więcej

Rozpoczęcie rekrutacji

16.04.2020

Fundacja rozpoczyna realizację projektu "Usługi rozwojowe w podregionie pilskim" w ramach którego można zdobyć kwalifikacje zawodowe niezbędne na rynku pracy. Szczegóły w zakładce: https://www.firs.org.pl/uslugi-rozwojowe-w-podregionie-pilskim. Zapraszamy!

Czytaj więcej

Regulamin COVID 19

09.04.2020
Projekt: Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań

Szanowni Państwo, Z uwagi na obecną sytuacje zagrożenia epidemicznego, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie specjalnego regulaminu obowiązującego w czasie epidemii COVID – 19

Czytaj więcej

TYMCZASOWE ZAMKNIĘCIE ŻŁOBKA TYGRYSKOWA CHATKA

24.03.2020

 

Szanowni Państwo, 

W związku z wprowadzonym na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego i koniecznością tymczasowego zamknięcia naszego ŻŁOBKA TYGRYSKOWA CHATKA w termienie od 11 marca 2020 r. - 14 kwietnia 2020 r. przekazujemy Państwu pismo Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka zawierające zbiór zaleceń dot. odpowiedzialnego współdziałania mającego na celu ograniczenie zachorowań na wirusa CONVID-19.

 

 

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

18.03.2020
Projekt: Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań” RPWP.07.02.02-30-0032/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Oś priorytetowa Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na realizację usługi w postaci zakupu i montażu 1 lampy wiszącej.

Oferty można składać mailowo do dnia 20.03.2020 roku

W razie pytań prosimy o kontakt.

Mailowy:

Telefoniczny: 730-250-210

 

Treść zapytania wraz ze szczegółową specyfikacją zamówienia oraz z formularz ofertowy znajduje się w poniższym załączniku.

Zapraszamy!

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019/SP

30.01.2020
Projekt: Szkoła Przyszłości

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi transportowej w ramach realizowanego w partnerstwie z Gminą Czarny Bór, Gminą Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno- Zdrój, projektu „Szkoła Przyszłości” RPDS.10.02.04-02-0010/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawców usługi:
Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół podstawowych z Gmin: Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Szczawno-Zdój

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności
EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Oferty należy składać do dnia 06.02.2020 roku. Zapraszamy!
Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Czytaj więcej

Strony

Nasi Beneficjenci