Aktualności

Zakończenie realizacji projektu "Własna Firma"

20.09.2018

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, pełniąc rolę Partnera w projekcie „Własna Firma” (Lider: Fundacja Dar Edukacji) informuje, że realizacja projektu szczęśliwie dobiegła końca.

Czytaj więcej

Planowane formy wsparcia dla uczestników projektu

18.09.2018
Projekt: Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ZPS-W w Głogowie - projekt zakończony

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego informuje, że w ramach projektu „Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ZPS-W w Głogowie” w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie" od września 2018 roku do stycznia 2019 roku realizowane będą różne formy wsparcia, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli placówki.

Czytaj więcej

Realizacja projektu "Patent na Biznes" zakończona...

14.09.2018

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, jako Lider projektu "Patent na Biznes" informuje, że realizacja projektu z dniem 31 sierpnia br. została zakończona.

Czytaj więcej

Pierwszy miesiąc za nami...

06.09.2018
Projekt: Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań

Informujemy, że w ramach projektu „Mieszkania wspomagane – treningowe w Mieście Poznań” Uczestnicy/czki projektu objęci zostali indywidualnym poradnictwem psychologicznym oraz indywidualnymi poradami prawnymi. Staramy się kompleksowo wspierać naszych Uczestników, aby przyczynić się do wzrostu ich samodzielności, poprawy sytuacji życiowej, a tym samym wyjścia z wykluczenia społecznego.

Czytaj więcej

Ostatnie wolne miejsca w projekcie Przepis na Biznes!

06.09.2018

Projekt oferuje dotacje na otwarcie działalności gospodarczej i skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia doświadczających trudności na lokalnym rynku pracy. Osoby zamieszkujące powiat kaliski, miasto Kalisz, powiat ostrowski lub pleszewski zachęcamy do kontaktu i udziału w projekcie.

Czytaj więcej

Rozpoczęcie działalności firm w ramach projektu Wielkopolski Patent na Biznes

04.09.2018

Wszystkim Przedsiębiorcom i ich nowo powstałym firmom w ramach projektu Wielkopolski Patent na Biznes życzymy powodzenia w prowadzeniu działalności! Informujemy, że na stronie projektu zamieszczone zostały dokładne informacje na temat prawidłowego rozliczania poniesionych wydatków oraz komplet niezbędnych do tego dokumentów.

Czytaj więcej

Nowy rok szkolny z nowymi możliwościami

03.09.2018
Projekt: Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ZPS-W w Głogowie - projekt zakończony

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego informuje, że w ramach projektu „Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ZPS-W w Głogowie” zakończone zostały kursy dla nauczycieli oraz zrealizowane zostało doposażenie pracowni dydaktycznych.

Czytaj więcej

Kolejny projekt "mieszkaniowy" przed nami!

23.08.2018

Miło nam poinformować, że projekt Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego "Droga do samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia" znalazł się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania.

Czytaj więcej

Wielkopolski Patent na Biznes - lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania

20.08.2018

Informujemy, że procedura odwoławcza została zakończona i na stronie projektu "Wielkopolski Patent na Biznes" zostały opublikowane ostateczne listy rankingowe wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Czytaj więcej

Lokatorzy już w mieszkaniach, czyli...pierwsze koty za płoty

17.08.2018
Projekt: Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań

Z przyjemnością informujemy, że pierwsze mieszkania wspomagane - treningowe zostały w pełni doposażone i od sierpnia lokale sukcesywnie zajmowane są przez Uczestników projektu.

Czytaj więcej

Strony

Nasi Beneficjenci