Aktualności

Komunikat

14.08.2018

Informujemy, że w dniach 16-17 sierpnia 2018 roku Fundacja będzie nieczynna. Zapraszamy od poniedziałku 20 sierpnia br. w godz. 8:00 - 16:00.

Czytaj więcej

Realizacja projektu "Kompleksowa aktywizacja kluczem do sukcesu" zakończona!

13.08.2018

Miło nam poinformować, iż z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „Kompleksowa aktywizacja kluczem do sukcesu” RPWP.07.01.02-30-0058/15. Projekt był realizowany w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. w partnerstwie z Marleną Iskierką SZKOLENIA ADVICE i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja.

Czytaj więcej

Staże zawodowe

13.08.2018
Projekt: Kierunek Aktywność Zawodowa

Z przyjemnością informujemy, że zostały zakończone staże zawodowe dla pierwszej grupy uczestników projektu.

Czytaj więcej

Druga edycja zajęć dla uczniów już od września!

10.08.2018
Projekt: Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych

We wrześniu rozpoczynamy 2 edycję zajęć: z zakresu wsparcia ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych, z zakresu podnoszenia i wyrównania kompetencji językowych uczniów, z zakresu kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów, wsparcie w zakresie grupowego doradztwa zawodowo-edukacyjnego i rozwoju postaw asertywnych i kreatywnych dla uczniów gimnazjów, technikum i liceum.

Czytaj więcej

Pośrednictwo pracy w ramach projektu "Wykwalifikowane Wielkopolanki"

09.08.2018

Projekt ,,Wykwalifikowane Wielkopolanki”, RPWP.06.02.00-30-0066/15 realizowany przez Marlena Iskierka Szkolenia Advice w partnerstwie z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego oraz Europejską Grupą Szkoleniowo-Doradczą sp. z o.o., którego celem jest wzrost poziomu aktywności zawodowej i społecznej u 70 kobiet powyżej 29 roku życia, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych województwa wielkopolskiego aktualnie oferuje zakwalifikowanym uczestniczkom indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.

Czytaj więcej

Wielkopolski Patent na Biznes - listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania

09.08.2018

Uprzejmie informujemy, że na stronie projektu "Wielkopolski Patent na Biznes" zostały opublikowane wstępne listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania w podziale na kobiety i mężczyzn. Szczegóły dostępne pod linkiem: http://patent.fipi.pl/aktualnosci.html

Czytaj więcej

Druga edycja zajęć w ramach projektu "W kierunku Paideii" już od września!

07.08.2018
Projekt: W kierunku Paideii

Informujemy o rozpoczęciu 2 edycji zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęć wyrównawczych i kół rozwijających uzdolnienia z matematyki, zajęć wyrównawczych i kół rozwijających uzdolnienia z matematyki, zajęć wyrównawczych i kół rozwijających uzdolnienia z przedmiotów przyrodniczych, z warsztatów rozwoju postaw przedsiębiorczych i asertywnych.

Czytaj więcej

Doposażenie pracowni szkolnych

01.08.2018
Projekt: Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Informujemy, że w ramach projektu "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" zostało zrealizowane doposażenie pracowni matematycznej, chemicznej, biologicznej, fizycznej i logopedycznej.

Czytaj więcej

Wielkopolski Patent na Biznes - konsultacje

16.07.2018

Informujemy, iż w dniu 17 lipca br. odbędzie się dodatkowy dyżur w zakresie konsultacji biznesplanów dla osób, które po zrealizowanych 3 spotkaniach nadal wymagają wsparcia. Gotowość do dodatkowego spotkania należy zgłosić wysyłając wiadomość na adres: kontakt@patent.fipi.pl.

Czytaj więcej

Rekrutacja do projektu „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań” rozpoczęta

03.07.2018
Projekt: Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań

Informujemy, że ruszyła rekrutacja do projektu „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań”. Projekt jest realizowany od 01.03.2018 do 28.02.2021 roku na terenie Miasta Poznań. Zachęcamy do współpracy wszystkie organizacje zajmujące się wykluczeniem społecznym i osobami wykluczonymi społecznie.

Czytaj więcej

Strony

Nasi Beneficjenci