Kuźnia Ludzi Sukcesu

Archiwum (projekt zakończony)

Województwo: lubuskie

Aktualności projektu:

Zaproszenie do udziału w projekcie

19.12.2017

Serdecznie zapraszamy osoby zamieszkujące tereny wiejskie województwa lubuskiego (w wieku 15-64 lata) do uczestnictwa w projekcie „Kuźnia Ludzi Sukcesu” .

Celem realizowanego projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa oraz edukacyjna, a więc podniesienie samoświadomości oraz zwiększenie swoich szans na rynku pracy przez rozwój kompetencji zawodowych. 

Oferujemy Państwu interesujące i różnorodne formy wsparcia:

 • opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji oraz szkolenie z zakresu kompetencji społecznych,
 • wsparcie opiekuna (w przypadku osób niesamodzielnych),
 • pomoc pracownika socjalnego/asystenta rodziny,
 • kursy zawodowe z możliwością uzyskania certyfikatu,
 • staże zawodowe, 
 • poradnictwo prawne,
 • trening finansowy,
 • pośrednictwo pracy.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

Dodatkowo można zyskać:

 • zwrot kosztów dojazdu,
 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe (997,40 zł netto x 3 m-ce),
 • ubezpieczenie NNW dla stażystów, 
 • catering podczas szkoleń,
 • materiały szkoleniowe. 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami projektu, a osoby zdecydowane o wypełnienie załączonych dokumentów rekrutacyjnych i dostarczenie do Biura Projektu.  

Dane kontaktowe  Biura Projektu:

ul. Bohaterów Westerplatte 11 (pok. 200)

65-034 Zielona Góra

tel. 570 305 563

e-mail:

 

Realizator Projektu:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

ul. Hoża  1

60-591  Poznań

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Osi  priorytetowej 7.  Równowaga społeczna, Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty. 

Wartość projektu: 971 300,20 zł

Dofinansowanie projektu ze środków UE:  922 735,19 zł

Nasi Beneficjenci