O Fundacji

Jesteśmy organizacją pozarządową działającą na rynku od 2008 roku. Ideą naszej działalności jest podnoszenie kwalifikacji osób w celu przystosowania do potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy, wyrównywanie szans grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych i pozostających bez pracy oraz wspieranie kształcenia. Założone cele osiągamy głównie dzięki realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).  W ramach pozyskanych przez nas projektów uczestnicy poprzez aktywizację zawodową, specjalistyczne szkolenia, doradztwo indywidualne, doradztwo grupowe zdobywają wiedzę z zakresu:  funduszy unijnych, księgowości, kompetencji cyfrowych, marketingu i PR, zarządzania organizacją, współpracy z biznesem, a także mają możliwość uzyskania dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej.

 

Liczby, które mówią o nas:

  • 10 lat aktywnej działalności,
  • 4 województwa, na których aktualnie skupiamy swoją działalność: wielkopolskie, dolnośląskie, łódzkie i lubuskie,
  • ponad 30 zrealizowanych z sukcesem projektów społecznych,
  • ponad 20 zrealizowanych projektów na działalność w obszarze oświaty,
  • ponad 10 zrealizowanych projektów dotacyjnych,
  • 5 zrealizowanych projektów zakładających podniesienie kompetencji cyfrowych,
  • ogółem ponad 30 aktualnie prowadzonych projektów,
  • ponad 400 firm założonych dzięki uzyskanym dotacjom unijnym w projektach realizowanych przez Fundację,
  • KILKA TYSIĘCY beneficjentów.

Nasi Beneficjenci