Pośrednictwo pracy

Projekt: Lepsze życie zawodowe!

Od lipca rozpoczynamy nową formę wsparcia jaką jest pośrednictwo pracy. Spotkania mają na celu pomoc w uzyskaniu zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i predyspozycjami Uczestników, a także przybliżenie zagadnień związanych z rynkiem pracy. Ponadto pośrednik pracy omawia możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, sposoby aktywnego poszukiwania pracy i wspiera Uczestników w wyborze dalszej ścieżki zawodowej. Po spotkaniach indywidualnych (10h) Uczestnik nabędzie umiejętność poruszania się po rynku pracy i prowadzenia rozmowy z pracodawcą oraz stworzy profesjonalne CV.

Nasi Beneficjenci