Zapytanie ofertowe - szkolenia zawodowe

Projekt: Tygryskowa chatka

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu Tygryskowa chatka – stworzenie 33 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, zwracam się z zapytaniem o przedstawienie oferty z zakresu usług szkolenia zawodowego: szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, z zakresu zaburzeń integracji sensorycznej oraz animacji żłobkowej.

Pełna treść zapytania przesłana w załączeniu.

W przypadku jakichkolwiek pytań, doprecyzowania zapytania proszę o kontakt.

Justyna Kroll

Koordynator projektu
tel. (+48) 61 642 94 46

Nasi Beneficjenci