Zapytanie ofertowe - wyposażenie do organizacji posiłków

Projekt: Tygryskowa chatka

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu Tygryskowa Chatka – stworzenie 33 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-20120, Działanie 6.4. 1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, zwracam się z zapytaniem o przedstawienie oferty w postępowaniu dotyczącym zakupu wyposażenia do organizacji posiłków do żłobka Tygryskowa Chatka.

Pełna treść zapytania przesłana w załączeniu.

W przypadku jakichkolwiek pytań, doprecyzowania zapytania proszę o kontakt.

Justyna Kroll
Koordynator projektu
tel. (+48) 61 642 94 46

 

Nasi Beneficjenci